SZCZEPKO
Właściwie Kazimierz Wajda - urodził się 3 grudnia 1905 r we Lwowie. Aktor radiowy teatralny i filmowy. Lwowianin z Gródka - studiował na Politechnice Lwowskiej, zdał eksternistycznie egzamin  aktorski. Od 1933 r współpracował z Tońkiem - tworzyli sławny duet komiczny. Najbardziej znana ich piosenka to - Tylko we Lwowie - pochodzi z filmu Włóczęgi. Jako para sympatycznych lwowskich a właściwie łyczakowskich batiarów z Tońciem wystąpił w filmie - Bedzi lepij  i  Serce batiara - ten film ukończony tuż przed wybuchem wojny,  spłonął podczas bombardowania Warszawy. Wojna nie przerwała działalności artystycznej Szczepka i Tońka. Po ewakuacji ze Lwowa we wrześniu znaleźli się w Rumunii, gdzie w Busau, w tamtejszej YMCA, Wiktor Budzyński  zdołał zorganizować występy „wesołofalowców" dla uchodźców. Potem przez Jugosławię i Włochy dotarli na granicę włosko-francuską i tam w Modenie powstała Polska Czołówka Teatralna Szczepko i Tońko, już w mundurach bawili brać żołnierską. „Polish Soldier's Revue by Lwowska Fala".   Jezdzili od obozu do obozu, nieraz czołgając się od okopu do okopu. W Modenie dosłużyli się stopni podporuczników,  rzadki  —  to wypadek, by awanse zdobywać na wojnie za opowiadanie dowcipów. Lecz ich śmiech —  podnosił żołnierzy na duchu, rozgrzewał zwątpiałe serca, kazał wierzyć w zwycięstwo. Szczepko i Tońko trafili  do Wielkiej Brytanii, skąd już po wojnie - Kazimierz Wajda powrócił do Polski. Prowadził  audycje radiowe — „Przy sobocie po robocie".  Pracował m.in. z Jeremim Przyborą - zajmował się transmisjami radiowymi - był autorem tekstu piosenki - Walczyk murarski - muzykę napisał Władysław Szpilman.  Jego żoną była artystka estradowa Mira Grelichowska. Zmarł 8 maja 1965 r w Warszawie. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.