JAN  KRECZMAR
Urodził się 6 maja 1908 r w Warszawie. Aktor, reżyser teatralny. Studiował aktorstwo i równocześnie polonostykę na Uniwersytecie Warszawskim.           Pracował na scenach Wilna, Poznania  i Warszawy. W kinie debiutował w 1938 r rolą Fensterglassa w filmie - Strachy - to jego jedyny przedwojenny film.                      Po wybuchu wojny pracował we Lwowie do  1941 r - kiedy miasto zajęli niemcy. Wyjechał do Warszawy , nie grał - pracował  jako konwojent, barman w kawiarni   U Aktorek. Brał udział w konspiracyjnym życiu teatralnym, był członkiem Tajnej Rady Teatralnej, wykładowcą PIST - u, brał udział w tajnych przedstawieniach.        Po wybuchu powstania wyjechał  do Lublina, potem Łodzi, gdzie grał i reżyserował. W latach 1946- 63 był w zespole Teatru Polskiego, następnie Współczesnego w Warszawie. Wystąpił w ponad 20 filmach fabularnych m.in.  - Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni,  Mansarda,  Rodzina Milcarków,  Powrót doktora Von Kniprode,  Szyfry,  Lalka,  spektaklach telewizyjnych m.in.- Horsztyński, Drzwi, Stanisław i Bogumił, Śmierć gubernatora, Żałoba przystoi Elektrze i serialu - Podziemny front. Ciężka choroba zmusiła go do ograniczenia występów, był działaczem  ZASP-u, SPATiF -u  wykładowcą PIST- u i  wykładowcą, następnie  rektorem PWST  w Warszawie.  Był synem wybitnego pedagoga Jana Kreczmara, bratem  reżysera Jerzego Kreczmara, ojcem poety i satyryka Adama Kreczmara, wujem aktora Zbigniewa Zapasiewicza, dziadkiem aktora Grzegorza Daukszewicza. Zmarł 29 sierpnia 1972 r w Warszawie. Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim.