FRED  SZER
Właściwie Alfred  Scher. Urodził się 28 listopada 1900 r w Złoczowie koło Lwowa. Jego pseudonim artystyczny Cher - piansta, kompozytor  aranżer i dyrygent. Około 1922 roku, studiował w Konserwatorium Przyjaciół  Muzyki w Wiedniu - klasy  gra fortepianowa, kompozycja i dyrygentura. Studia ukończył ze złotym medalem. W latach 30 - stych przyjechał do Polski - był pianistą w orkiestrze Teatru Apollo w Katowicach. Od 1935 r współpracował z teatrzykami rewiowymi Warszawy - zadebiutował  jako kompozytor - muzyką do filmu - Dwie Joasie, następne były: -Amarykańska awantura; Książątko; Pan redaktor szaleje; Jadzia. Komponował utwory instrumentalne, które zostały zapisane na płytach wytwórni fonograficznych we Francji, Niemczech W.Brytanii  i  USA. Jego piosenki śpiewały gwiazdy kina i estrady - Adam Aston, Chór Juranda, Tadeusz Faliszewski, Mieczysław Fogg i Wera Gran. W  1937 r wyjechał do Paryża - był pianistą w lokalu Lido - komponował  i nagrywał  płyty pod pseudonimem Cher. Podczas niemieckiej okupacji Francji, został ranny, trafił do obozu jenieckiego niedaleko Królewca.  Po uwolnieniu w 1942 r wyjechał do Marsylii,  pracował  jako pianista,  tam doczekał końca wojny. W 1945 r wyjechał do Paryża, komponował muzykę do filmów, dyrygował, dokonał pierwszego w Europie zachodniej nagrania  piosenki - Czewone maki na Monte Cassino.Współpracował z Polską Sekcją Radia francuskiego,  opracowywał muzycznie audycje dla polaków. W 1954 r wyemigrował do USA, współpracował ze stacjami telewizyjnymi w Los Angeles i Hollywood - pisał piosenki i  muzykę do programów telewizyjnych. W 1956 r - wypadek któremu uległ, spowodował że wycofał się z życia artystycznego. Zmarł 18 stycznia 1968 r w Nowym Jorku.